ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมลภัทร์ ภู่ปาน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนสามัญสัมพันธ์
ที่อยู่ :
Telephone :0625925653
Email :nokpoopan8@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนสามัญสัมพันธ์
กลุ่ม / แผนก : หอพักหญิง
หน้าที่ในกลุ่ม : ปี 1