ชื่อ - นามสกุล :ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัย
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0818941093
Email :narong.bbvc@bbvc.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการวิทยาลัย