ชื่อ - นามสกุล :นางภัทรภร ชายเพ็ชร
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :งานพยาบาล
ที่อยู่ :
Telephone :0980219193
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม : งานพยาบาล
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนสุขศึกษา
กลุ่ม / แผนก : หอพักหญิง
หน้าที่ในกลุ่ม : ชั้น 2