ชื่อ - นามสกุล :นางลัดดา รักอิสระ
ตำแหน่ง :ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :0817883485
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาไทย