หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ปฏิรูปโดย ใช้ธรรมะนำปัญญา
โดย : Admin
อ่าน : 77
พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

การปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณเป็นต้นแบบ นอกจากจะนำธรรมะ ตามหลักของศาสนาเข้ามาสู่การเรียนการสอนแล้ว  ก็ยังนำหลักธรรมะมาฝึกใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน ฝึกให้นักเรียนทุกคนมีความสำรวม ทั้งกาย วาจา และใจ  ให้พร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติในอนาคต